Hoş Geldiniz

Sağlık turizmi ve turistin sağlığını konu alan içeriklerle karşınızdayız.

Medikal Turizm

Termal Turizm

Yaşlı ve Engelli Turizmi

 

SAĞLIK TURİZMİ VE HİBE DESTEKLERİ: TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI

 

Sağlık turizminin son yıllarda daha popüler hale gelmesinin sebebi kolay seyahat imkanları, teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetlerinde yaşanan yeniliklerdir. Bu durum ülkelerin sağlık turizmine yönelik ulusal çapta stratejiler geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Türkiye 2023 yılı turizm stratejisi eylem planlarında sağlık turizmine özel önem verilmiş ve bu alanda çalışmaların yapılacağı bildirilmiştir. Bu kapsamda Kalkınma Ajanslarına ait 2015 ve 2022 yılları arasında açılan sağlık turizmi konulu hibe duyuruları sistematik derleme yöntemi ile incelenmiştir. Çalışma ile Türkiye’de sağlık turizmi, kalkınma ajanslarının görev ve yetkileri ile kalkınma ajanslarının sağlık turizmine yönelik açtıkları hibe çağrıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucuna göre, Türkiye’de Kalkınma Ajansları sağlık turizmini desteklemek amacıyla 2015 yılından itibaren 7 yılda 196 Milyon TL destek sağlamışlardır. Bu desteklerin gelecekte artarak devam edeceği düşünülmektedir.

 

 

The reason why health tourism has become more popular in recent years is the ease of travel, technological developments and innovations in health services. This situation has made it necessary for countries to develop national strategies for health tourism. In the action plans for the Tourism Strategy of Turkey 2023, special importance is given to health tourism and it has been stated that studies will be conducted in this field. In this context, the health tourism funding announcements opened by the development agencies between 2015 and 2022 were studied through a systematic compilation method. The study attempted to identify health tourism in Turkey, the tasks and powers of the development agencies, and the development agencies' health tourism funding announcements. According to the results of the study, development agencies in Turkey have allocated 196 million TL to support health tourism in 7 years since 2015. It is expected that this support will be continued more in the future.

Hakkında

Bu site, bir doktora tezi kapsamında sağlık turizminde hasta profiline göre hastanın tercih, öneri ve isteklerinin belirlenebilmesi adına oluşturulmuştur.

İletişim

+90 536 061 7827

info@healthtourkiye.com

© HealthTourkiye

2024